Facet5

Veelzijdige state-of-the-art persoonlijkheidstest

Gebaseerd op de wereldwijd aanvaarde Big Five norm

Facet5 is de meest trefzekere en heldere online persoonlijkheidstest van dit moment. Met een stevige wetenschappelijke basis en gebaseerd op de meest recente inzichten rondom de BIG5.

Facet 5 geeft HR-professionals, managers en kandidaten inzicht in het gedrag, de houding en de ambitie van mensen én spreekt klare, eenduidige taal. Facet5 is uniek omdat het een uitgebreid en goed leesbaar rapport levert en omdat het internationaal inzetbaar en veelzijdig toepasbaar is.

Facet5 biedt naast inzicht in de persoonlijkheid ook inzicht in motivatie en drijfveren, een sterkte/zwakte analyse in relatie tot kerncompetenties en aanbevelingen voor de leidinggevende met betrekking tot de meest effectieve manier om iemand aan te sturen gelet op zijn of haar profiel. Bovendien kan Facet5 worden ingezet om de effectiviteit van teams inzichtelijk te maken.

Facet5 toepassingsgebieden

Recruitment: verhoog effectiviteit en trefzekerheid van selectieprocedures

Facet5 verhoogt de effectiviteit en trefzekerheid van selectieprocedures. Het maakt snel inzichtelijk op welke gebieden u in een selectie interview verder moet doorvragen. Daarnaast is het mogelijk kandidaten te matchen met een ideaalprofiel. Een ranking maakt duidelijk welke kandidaten de meeste of minste aansluiting op het profiel hebben. Hierbij wordt de overeenkomst tussen functie-eisen en competenties aangegeven. Maar ook de mate waarin iemand past bij de cultuur en waarden van een organisatie. De toepassing van Facet5 die dit mogelijk maakt is Audition.

Management development: handvaten voor persoonlijke ontwikkeling

Facet5 geeft coaches en lijnmanagers inzicht in drijfveren, kwaliteiten en valkuilen van mensen. Het rapport laat praktisch en concreet zien met welke uitdagingen mensen aan de slag zouden kunnen. Daarmee biedt het een goede basis om mensen te helpen om hun performance te verbeteren.

Teamontwikkeling: ontdek de sterktes en ontwikkelgebieden van uw team

Facet5 maakt door middel van de toepassing Teamscape snel inzichtelijk waar (potentiële) knelpunten liggen binnen een team. Door de profielen van teamleden te vergelijken wordt in een oogopslag duidelijk wat de overeenkomsten en verschillen tussen de teamleden zijn ten aanzien van competenties en werkstijlen. Daarnaast creëert Facet5 een concreet beeld van de manier waarop binnen een team met conflicten wordt omgegaan. Teamscape biedt hiermee concrete handvatten om de effectiviteit van uw team te verbeteren.

Change management: uw klanten, uw medewerkers en uw bedrijfscultuur

Organisaties met een duidelijk gedefinieerde organisatiecultuur die aansluit bij de verwachtingen van de markt presteren beter dan organisaties met een onduidelijke cultuur. De Facet5 toepassing Backdrop maakt snel inzichtelijk hoe klanten de organisatie zien en wat zij van de organisatie verwachten. Backdrop laat zien waar de organisatie de aansluiting met de markt mist en welke doelen er gesteld moeten worden om die aansluiting te verwezenlijken.

Bel voor meer info over Facet5 met Michiel Castelijns (035-6286848)

Facet5 is verkrijgbaar in meer dan 30 talen en heeft vestigingen in Australië, Bahrein, Bulgarije, Brazilië, Canada, China, Colombia, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Litouwen, Maleisië, Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Singapore, Zuid Afrika, Spanje, Zweden, Turkije, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.